Gjirokaster - Craft objects

Search results

Shami pecetë xhepi

Shami pecetë xhepi

Description: Shami dore e qëndisur

Identifier: Shami pecetë dore 9 A

Cathegory: Veshje

Subject: Veshje

Shami qafe

Shami qafe

Description: Shami e zezë e qëndisur për pjesën e qafës

Identifier: Shami qafe 265 A

Cathegory: Veshje

Subject: Veshje

Shandan i thjeshtë

Shandan i thjeshtë

Description: Shandan dekorativ për qirinj

Identifier: Shandan i thjeshtë 340 B

Cathegory: Element dekorativ

Subject: Element dekorativ

Shandan i vogël

Shandan i vogël

Description: Shandan dekorativ për qirinj

Identifier: Shandan i vogël 341 B

Cathegory: Element dekorativ

Subject: Element dekorativ

Shark çobani

Shark çobani

Description: Veshje tipike dimërore e zonës për çoban

Identifier: Shark çobani 56 A

Cathegory: Arredim

Subject: Veshje

Shishe e veshur me rruaza (qelq)

Shishe e veshur me rruaza ( qelq )

Description: Shisje prej qelqi me motiv shqiponje dhe element dekorativ

Identifier: Shishe e veshur me rruaza ( qelq ) 533 B

Cathegory: Element dekorativ

Subject: Element dekorativ

Shishe mellani

Shishe mellani

Description: Enë për mbajtjen e bojës

Identifier: Shishe mellani 458 B

Cathegory: Arredim

Subject: Orenditë e shtëpisë

Shollë me xhufla

Shollë me xhufla

Description: Këpucë burrash

Identifier: Shollë me xhufka 43 B

Cathegory: Veshje

Subject: Veshje

Shportë

Shportë

Description: Shportë prej druri multifunksionale

Identifier: Shportë 82 A

Cathegory: Element dekorativ

Subject: Element dekorativ

Shportë artistike

Shportë artistike

Description: Shportë e thurur

Identifier: Shportë artistike 589 B

Cathegory: Element dekorativ

Subject: Element dekorativ

Shportë e ngrirë tantellë

Shportë e ngrirë tantellë

Description: Punim dore grash me funksion dekorativ

Identifier: Shportë e ngrirë tantelle 62 A

Cathegory: Arredim

Subject: Element dekorativ

Shqiponja fluturim (dru)

Shqiponja fluturim (dru)

Description: Punim druri artistik në formën e shqiponjës

Identifier: Shqiponja fluturim 33 A

Cathegory: Arredim

Subject: Element dekorativ

Shytë dropulli

Shytë dropulli

Description: Veshje grash dropullite

Identifier: Shytë dropulli 727 B

Cathegory: Veshje

Subject: Veshje

Shyte pogoni

Shyte pogoni

Description: Jelek i zonës së Pogonit

Identifier: Shyte pogoni 563 B

Cathegory: Veshje

Subject: Veshje

Silak me stof të zi

Silak me stof të zi

Description: Pjesë veshjeje dekorative

Identifier:  Silak me stof të zi 307 B

Cathegory: Veshje

Subject: Veshje