Gjirokaster - Monuments

Search results

107_BANESA_E_GALANXHIJVE_HASAF_LAGJA_VARROSH

Banesa e Galanxhinjve Hasaf

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër

Image number: 107

106_BANESA_E_GALIP_SINOIMERI

Banesa e Galip Sinoimeri

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër

Image number: 106

113_BANESA_E_HALIM_CANI

Banesa e Halim Çanit

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër

Image number: 113

115_BANESA_E_ILJAZ_BABAMETO

Banesa e Iljaz Babameto

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë me një krah të ngjitur

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër

Image number: 115

153_BANESA_E_ISMAIL_KADARE

Banesa e Ismail Kadare

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër

Image number: 153

100_KAMERJE_E_ISMET_ROQI

Banesa e Ismet Roqit

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër

Image number: 100

139_BANESA_E_KOCO_CUCIT

Banesa e Koço Çuçit

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë

Location: Rrethi Gjirokastër / Komuna Lunxhëri/ Fshati Dhoksat

Image number: 139

128_BANESA_E_MERSIN_LIKES

Banesa e Mersin Likës

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë përdhese

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër /Komuna Picar/ Fshati Golem

Image number: 128

127_BANESA_E_MEXHID_KOKALARI

Banesa e Mexhid Kokalari

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër

Image number: 127

088_BANESA_E_MINE_ALITE

Banesa e Mine Alite

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër

Image number: 88

109_BANESA_E_MITRO_KOCOS_SHTETERORE

Banesa e Mitro Koçës

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër

Image number: 109

082_BANESA_E_MYRTEZA_TOROS_LAGJA_PALORTO

Banesa e Myrteza Toro

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër

Image number: 82

140_BANESA_E_MYZAFER_KARAGJOZI

Banesa e Myzafer Karagjozit

Cathegory: Arkitekturë

Typology: Banesë

Location: Rrethi Gjirokastër / Bashkia Gjirokastër

Image number: 140